"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etherchannel

Etherchannel Nedir?

Farklı portları birbiriyle ilişkilendirerek, yüksek bant genişlikli tek bir interface oluşturmamızı sağlar.
A ve B switchlerinin 3er portu 100 mbit ethernet olsun. Biz bu 3er port ile switchleri bağlarsak spanning tree oluşur ve 1 tanesi açık kalırken 2’si yedekte beklerdi.

Ancak etherchannel ile bu portları kümelersek, 300 mbit hızında tek bir mantıksal arayüz elde etmiş oluruz.

3 bağlantı eş zamanlı çalışır. Böylece aktarımda sorun yaşamayız. Ve 3 port birleşip tek bir interface gibi çalıştıkları için loop oluşmaz.
Spanning tree hesaplamalarında da tek bir interface gibi davranırlar.
Portlardan biri kopsa da diğer 2’si çalışmaya devam eder. Ama hız 200 mbit’e düşmüş olur.

Bir switchte mantıksal interface oluşturmak için bağlanacak tüm portların özellikleri, yani bağlantı hızları(10 mbit, 100 mbit, 1gbit) ve duplex modları aynı olmalıdır. Yoksa mantıksal grup oluşamaz.
Eğer portlar trunk moddaysa, izin verilen vlan’lar aynı olmalıdır.
Kısacası etherchannler yapılacak portların konfigürasyonları tamamen aynı olmalıdır.

Birden çok portu kümelemek için int range ile kümelenecek portları seçeriz. ör:int range fa0/22-24
int range config moduna girdiğimizde channel-group 1 mode xxx yazarız. Buradaki 1, mantıksal interface’in numarasıdır. 1-6 arası numara verebiliriz.
xxx yerine hangi modda birleştireceğimizi girmemiz gerekir. ? ile bakarsak 5 farklı mod olduğunu görürüz.
Aslında buradaki seçenekler Cisco standardı, IEEE standardı ve genel kullanımdır.

Active ve passive seçenekleri LACP’ye (IEEE) ait seçeneklerdir. Bağın kurulması için iki tarafında LACP seçeneğinde ve en az birinin Active olması gerekir. Yani switchten biri Active biri passive ise bağlantı sağlanır. Ancak ikisi de Passive ise sağlanmaz.

Desiabre ve auto seçenekleri PAGP’ye (Cisco) aittir. Aynı şekilde en az biri Desiabre ise bağlantı sağlanır. İkisi de auto ise sağlanmaz.

Eğer iki switch’de farklı tipte seçenekler varsa, örneğin biri Active biri Desirable ise standartlar uyuşmadığından yine bağlantı sağlanmaz.

On modu protokollerden bağımsızdır. İki taraf da on ise bağlantı kurulur.

Ben active modunu seçiyorum.

interface bilgilerine baktığımda gördüm ki Port-channel1 adında yeni bir port oluşmuş. Bu aslında az önce oluşturduğum, bir bütün halindeki port. Ama karşıdaki switch’te aynı işlemleri yapmadığım için bağlantı henüz kurulmamış. Bu yüzden şuanda down olarak gözüküyor.

Aynı işleri diğer switch için de yapmam gerekiyor. İki switchte de grup yapılacak tüm portların özellikleri aynı olduğunda ve mantıksal arayüzler iki switch’te de uyumlu modlarda açıldığında etherchannel bağlantı kurulmuş olur.

Görüldüğü gibi Port-channel1 up olmuş ve tüm portlar çalışıyor. Yani artık iki switch arasında 300 mbit internetim var.

Bundan sonra trunk modunda veya duplex modunda değişiklik yapacağımız zaman int port-channel 1 diyerek mantıksal interface’in config moduna girmemiz gerekir.

Zaten show ip interface brief dediğimizde fiziksel portların listeden silindiğini ve en üstte mantıksal interface’imizin olduğunu görürüz. Artık tek bir port olduklarından, normal portlarda yapılan tüm değişiklikleri bu port üzerinden yaparız.

etherchannerlarla ilgili bilgileri görüntülemek için show etherchannel summary ve show etherchannel port-channel komutlarını kullanabiliriz.

no interface port-channel 1 diyerek mantıksal arayüzü iptal edebiliriz. Artık her port tek başına çalışır.

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir