"Enter"a basıp içeriğe geçin

Iomanip

iomanip sınıfı: Çıktıların biçimini değiştirmek için kullanılan fonksiyonları içerir.
include<iomanip> şeklinde kodumuza dahil edebiliriz.

Iomanip sınıfında çıktı formatını ayarlamamızı sağlayan bir çok fonksiyon vardır.

setw() : Bir çıktı için belirli bir miktar yer ayrılmasını sağlar. Mesela cout<<setw(9)<<sayi; diyerek çıktı için 9luk yer ayırdık

Eğer sayi 4 basamaklı ise başta 5 boşluk bırakıp sayıyı yazar. 6 basamaklı ise 3 boşluk basıp sayıyı yazar. Yani her türlü 9’a tamamlar. Not: double’daki nokta da karakterden sayılır

setfill():  setw() de boşluk yerine istenilen karakteri basar. Konulduğu yerden itibaren tüm cout’ları etkiler

Görüldüğü gibi hizalı yazılması sağlandı

 

 

 

setprecision() : ondalık sayıları noktadan sonra verilen basamak kadar yuvarlar                        setbase() : sayıyı 8-10-16 tabanlarına çevirir.

3.141592’nin virgülden sonraki 4 basamağı .1415’i yuvarlarsak 142   olur                    setbase 10’luk tabanı 16’lık tabana çevirdi

 

cout.precision();  // normalde cout ile virgülden sonra 5 basamak yazdırır. precision fonksiyonu ile bu değeri ayarlayabiliriz.

setf() : çıktı formatını  aksi belirtilene kadar verilen şekilde sabitler

cout.setf (ios::hex,ios::basefield); //16lık tabanı seçer
cout.setf (ios::dec,ios::basefield); //10luk tabanı seçer
cout.setf (ios::oct,ios::basefield); //sekizlik tabanı seçer
cout.setf(ios::scientific,ios::floatfield);//bilimsel gösterimi açar ör: 1.23454e+003
cout.setf(ios::fixed,ios::floatfield);//normal gösterimi açar ör: 1234.53700
cout.setf ( ios::left);//sola dayalı yazmayı sağlar
cout.setf ( ios::right);//sağa dayalı yazmayı sağlar
unsetf() : setf() nin etkilerini varsayılana çevirir.

 

 

 

 

 

Detaylı bilgi için bakabilirsiniz

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir