"Enter"a basıp içeriğe geçin

Java

 

Java Nedir

Java, dünya üzerinde milyarlarca cihazın kullandığı, farklı platformlarda desteklenen nesne yönelimli bir programlama dilidir. Java yazılım dili tasarlanırken çıkış noktası, her cihazda çalışabilen bir dil tasarlamaktır. Yani Linux’te yazılan bir Java kodu, Windows’ta, MacOS’ta ya da Java’yı destekleyen başka herhangi bir işletim sisteminde hiçbir ek iş yapmadan çalışabilir.

Atası olan C++ diline birçok açıdan benzemektedir. Java dilinde her şey nesnelerden oluşur. Yani her bir işlev için bir nesne oluşturmamız gerekir. Java dilinde, C ve C++ dillerinden alışık olduğumuz pointer mantığı yoktur. Bunun yerine referanslar kullanılır. Yazılan her bir nesne, işi bitince otomatik olarak yok edilir.

Java, oldukça güvenli bir yazılım dili olduğundan bir çok sektörel şirkette kullanılır.
Sürekli gelişen kütüphaneleri sayesinde birçok işlev çok daha hızlı şekilde yapılabilir.

Kaynak kodlar derlenirken ilk olarak bytecode denen bir yapıya çevrilir.
Daha sonra her sistem için ayrı olarak JVM sayesinde bu kodlar işletim sistemimize uygun hale dönüşürler.

Java kodlarında işler bu şekilde yürüyor. Ben yazılarımda Windows işletim sistemini kullanacağım  ve Windows’a göre anlatacağım.

 

Konular

Konularİçindekiler
Java’ya girişJDK ve derleyici kurulumları, Java yapısı, Merhaba Dünya
Veri yapıları ve değişkenler 
Şartlı İfadeler 
Döngüler 
Fonksiyonlar 
Sınıflar 
Ana sınıfın Çağırılması 
Referanslar 
Paketler ve Erişim Belirteçleri 
İç içe Sınıflar ve Kalıtım 
Scope ve Final 
İnterface 
Abstract 
Generic 
Diziler ve Arraylist 
Collection FrameWork 
List Interface 
Linked List 
Vector, Stack ve Queue 
Örnek Queue Kodu 
Set Interface 
Map Interface 

 

Bu içeriğin hazırlanması sırasında bazı yerlerde https://beginnersbook.com/java-tutorial-for-beginners-with-examples/  ve https://www.geeksforgeeks.org/java/ kaynaklarından faydalandım.